logo

het bestuur

voorzitter:

Gaston De Belder

secretaris:

Linda Van der Wildt

penningmeester:

Jan Claerebout

leden:

An Pasques

Anne-Mie Van Hee

Magda De Groote

Marc Tans

Rudy De Sweemer

contact:

degeuzen@vrijzinniglochristi.be

gastondebelder@telenet.be

0479 91 06 09