logo

de start

De Geuzen wensen je een spetterend 2019 !

nieuwjaarswens

Het begon ...

met "Het Begin": de stichtingsbijeenkomst van De Geuzen in de polyvalente zaal van de plaatselijke bibliotheek waar een 20-tal gelijkgezinden bijeenkwamen om een eerste keer van gedachten te wisselen bij een hapje en een drankje

Het doel van De Geuzen is om activiteiten te organiseren: info-avonden, bezoeken, lezingen, debatten, ... die mensen aanzetten tot zelfstandig denken.

De Geuzen brengen een positieve boodschap, ijveren voor het genereren van ideeën, stimuleren het vrije denken.

De Geuzen staan open voor alle ideeën maar niet als deze aan dogma's onderworpen zijn. Wij zijn voor een scheiding van Kerk en Staat. Wij geloven in argumenten, niet in goden

Bij de Geuzen kan U terecht met vragen over vrijzinnige plechtigheden, euthansie, ontdopen, abortus, ...